Informació

Taller d’il·lustració de contes i còmic
 Curs pensat per assolir els coneixements bàsics, pràctics i teòrics sobre la creació de personatges i espais per a projectes diversos d’il·lustració. Es treballa el llenguatge de les imatges, les tècniques i el tractament d’il·lustracions utilitzant les múltiples i increïbles possibilitats que ofereix el programa Photoshop.
   Horari: dimecres de 19 a 21 h
   Preu: 22,49 €/mes*
   Lloc: Escola Municipal d’Art

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Escola Municipal d’Art
Av. Barcelona, 105 – 1r
Igualada
Tel. 93 805 52 62

Horari:  de dilluns a dijous,
               de 9,30 a 14 h
               i de 15 a 18 h
              divendres de 9,30 a 14 h